Clàusula de protecció de dades


QUI TRACTA LES VOSTRES DADES?

El responsable del tractament de les dades és ERGO SEGUROS DE VIAJE (en endavant ERGO).

Hem nomenat una persona encarregada de salvaguardar la vostra privacitat a la nostra entitat (el delegat de Protecció de Dades o «DPD»), davant el qual podreu presentar qualsevol reclamació o sol•licitar l’aclariment de qualsevol dubte. El podeu contactar a l’adreça Av. Isla Graciosa, 1, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid o al correu electrònic se.ejaivedsoruges-ogre@dpd

AMB QUINES FINALITATS ES TRACTEN LES VOSTRES DADES?

Per complir les nostres obligacions, i així necessàriament es tracten per (i) complir les normes, com també (ii) les pòlisses d’assegurança contractades, prenent així decisions automatitzades o fent perfils mínims o estudis en funció de cada viatge per fixar el preu de l’assegurança, o (iii) atendre les vostres sol•licituds per contractar-les; (iv) també, per fer que les vostres dades siguin anònimes per tal de complir obligacions de solvència imposades per la normativa.

Per informar-vos de les nostres ofertes, millorar la qualitat i tractar-vos de forma personalitzada, sempre que sigueu client i ens hàgiu donat les vostres dades. Per això, a més a més, en aquests casos, i permetent sempre l’exercici del dret d’oposició, per (i) trametre-us comunicacions comercials dels productes comercialitzats per la nostra entitat (productes d’assegurances) per qualsevol canal, dins la vostra expectativa raonable de privacitat basada en el vostre historial de contractació a través nostre, (ii) elaborar perfils particulars amb dades internes per poder-vos atendre millor (+ Info a l’apartat «perfilats»), (iii) actualitzar les vostres dades i enriquir-les amb dades públiques amb finalitats comercials i una millor atenció al client, (iv) o crear models de comportament a través de dades «seudonimitzades» i anònims, que també permetin ajustar-nos en tot moment a les vostres necessitats i interessos.

PER QUÈ ES TRACTEN LES VOSTRES DADES?

Els tractaments són necessaris per complir l’ordenament jurídic i els vostres contractes o sol•licituds. Les addicionals, si sou client o accepteu la nostra política de protecció de dades, es basen en el vostre consentiment, que sempre podeu revocar sense cap detriment, o en l’interès legítim, ponderat amb el dret a la vostra privacitat. Aquesta ponderació s’ha fet d’acord amb la normativa i els criteris comunicats per les autoritats en matèria de protecció de dades, sempre pensant que, amb això, podem millorar la qualitat dels nostres productes i serveis per atendre-us de manera més personalitzada i comunicar-vos les nostres ofertes.

QUI POT VEURE LES MEVES DADES?

Només ERGO, llevat que ens hàgiu donat el vostre consentiment per a la seva cessió, o aquesta sigui imposada per una norma. També en poden ser destinataris els proveïdors d’algun servei, però això s’ha de fer sempre amb contractes i garanties subjectes als models aprovats per les autoritats. Entre els nostres proveïdors comptem amb algunes empreses vinculades, com els serveis d’assistència de DKV SERVICIOS, S.A., i d’EURO-CENTER HOLDING, S.E. i EURO-CENTER MADRID, S.A., una multinacional líder en el seu sector, mitjançant la qual prestem els serveis d’assistència en viatge arreu del món. En aquest cas, i a través d’EURO-CENTER, es poden produir transferències de dades a països tercers fora de la Unió Europea, però això només es fa a petició vostra, perquè comuniqueu la necessitat d’ajuda, quan sigui estrictament necessari, i només quan necessiteu comptar amb l’assistència mèdica o material que hàgiu contractat, ja que així complim i executem el contracte d’assegurança. A més, en ocasions, amb això protegim els vostres interessos vitals o de la resta d’assegurats.

En el cas d’interès legítim, per al control del frau o per actuacions administratives internes, o quan ho hàgiu consentit, les vostres dades es poden cedir a altres sucursals d’ERGO o a empreses del Grup ERGO al qual pertanyem.

Al nostre web podeu veure un llistat de les categories de proveïdors i de les empreses del grup.

DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

Llevat que ens hàgiu donat el consentiment, únicament conservem les vostres dades mentre sigueu client o mantinguem la relació. A partir d’aquest moment, només s’han de conservar degudament bloquejades (és a dir, a disposició de les autoritats corresponents i per a la defensa de l’entitat) les dades mínimes necessàries relatives a les operacions i transaccions efectuades per poder atendre qualsevol reclamació mentre no hagi prescrit. Normalment els terminis aplicables són de 10 anys per a la Llei de prevenció de blanqueig de capitals, en el cas que sigui aplicable, i de 5 anys per atendre les reclamacions per les pòlisses d’assegurança de viatge, que inclouen danys a persones. Transcorreguts aquests terminis se’n procedeix a la cancel•lació final.

Si no sou client i heu fet alguna sol•licitud de contractació, conservem les vostres dades mentre l’oferta lliurada estigui vigent o, en el cas que, si no s’ha fixat un termini, estableixi el termini legal.

QUINS DRETS TINC?

Podeu accedir, rectificar, cancel•lar les vostres dades, oposar-vos a l’ús de les dades, revocar els vostres consentiments, com també altres drets reconeguts per la normativa com el dret de portabilitat, limitació del tractament o presentar reclamació a l’Agència de Protecció de Dades o al nostre delegat de Protecció de Dades. A més, si es prenen decisions automatitzades que us afectin, sempre podeu sol•licitar intervenció humana per revisar-les, i sempre podeu oposar-vos a qualsevol tractament, o revocar el consentiment sense cap perjudici per a vosaltres.

Podeu exercir els vostres drets enviant-nos una carta adjuntant còpia del DNI, o document oficial equivalent, amb l’assumpte «PROTECCIÓ DE DADES» a l’adreça següent: Av. Isla Graciosa 1. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, o l correu electrònic se.ejaivedsoruges-ogre@dpd.

Més informació en el document «Informació complementària» que trobareu a l’apartat de «Protecció de Dades» del nostre web www.ergo-segurosdeviaje.es

volver a https://www.ergo-segurosdeviaje.es